عکس شیرینی چنگالی
vida.k
۶۳۳
۱.۶k

شیرینی چنگالی

۴ هفته پیش
آخرین پست ۱۳۹۹

دو قدم مانده به خندیدن برگ
یک نفس مانده به ذوق گل سرخ
چشم در چشم بهاری دیگر
تحفه‌ای یافت نکردم که کنم هدیه‌تان
یک سبد عاطفه دارم همه ارزانی‌تان

عید نوروز بر شما مبارک

🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸

لینک دستور:
https://sarashpazpapion.com/recipe/d38d375d5c491887c296ec08b2dfffba
#شیرینی_عیدنوروز #ویژه_نوروز #شیرینی_عید #شیرینی_چنگالی
...
نظرات