عکس کشک بادمجان
منیژه
۴۱
۲k

کشک بادمجان

۱ ماه پیش
🌿سفره ی نوبرونه ی فروردین هم جمع شد
اتفاقِ خاصی نیست ..فقط خواستم ببینم حواست هست؟!این عمرِ ماست که داره مثلِ باد از مقابلِ چشمامون می گذره و این ماییم که در حالِ عبورِ برق آسا از ثانیه هاییم ...
زمان را رویِ دورِ تند ، گذاشتندداریم با سرعتِ عجیبی پیر می شیم...هر ماه که می گذره ؛
من و تو سی روز، مُسن تر شده ایم
و چندروز به پایانِ داستانمون نزدیک تر.‌..
قلم در دستِ توست!داستانِ زندگی ات را خوب بنویس حواست به ثانیه، ثانیه اش باشه
مبادا چند سالِ دیگه ؛
حوالیِ دهه ی شصت یا هفتادِ زندگی ؛
حسرتِ روزهایِ بر باد رفته را بخوری...
مبادا خاطره ی خوبی نداشته باشی ؛
که با افتخار ، برایِ نوه هایت تعریف کنی!👌

قدر لحظه لحظاتونو بدونین👌✨

─┅─═इई 🌸🌺🌸ईइ═─┅─
...
نظرات