عکس پلوی نخود فرنگی
رویا۱۳۴۸
۹۳
۱k

پلوی نخود فرنگی

۱۵ فروردین ۰
نشكن‌ نمي‌گم‌!🥀

گويند شخصي‌ در حال‌ احتضار بود. بستگان‌ او به‌ او گفتند

بگو لااله‌الاّ الله محمّد رسول‌ الله🥀

تلقين‌ كنند ولي‌ او مي‌گفت‌ نشكن‌ نمي‌گم‌! و مرتب‌ اين‌ حرف‌ را تكرار مي‌نمود.🥀

تا اينكه‌ بيهوش‌ شد وقتي ‌بهوش‌ آمد باز به‌ او گفتند

بگو لااله‌ الاّ الله محمّد رسول‌ الله🥀

و او گفت‌.سؤال‌ كردند پس‌ چرا مرتب‌ مي‌گفتي‌ نشكن‌ نمي‌گم‌؟🥀

گفت‌ ساعتي‌ عتيقه‌ دارم‌ كه‌ خيلي‌ مورد علاقة‌ من‌ است‌.

وقتي‌ شما به‌ من‌ تلقين‌ مي‌كرديد،🥀

شيطان‌ آن‌ را در دست‌ گرفته‌ بود و مي‌گفت‌ اگر بگويي‌ آن‌ رامي‌شكنم‌!🥀

و من‌ مي‌گفتم‌ نشكن‌ نمي‌گم‌!

بَدا به حالمان اگر وقت مردن نتوانیم به یگانگی خدا و نبوت رسول(ص)🥀

و ولایت علی(ع)شهادت دهیم.

امام صادق(ع) فرمودند:🥀

برای حفظ ایمان از وسوسه شیطان بعد از هر نماز بخوانید:🥀

« رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا... »

مفاتیح الجنان، تعقیبات مشترکه

و نیز بسیار بگویید:🥀

«اللهم انی اعوذ بک من العدیله عند الموت.»

خدایا از این که هنگام مرگ از ایمان خارج شوم به تو پناه می برم.🥀

مفاتیح الجنان، بعد از دعای عدیله


#پلو#پلو نخود فرنگی#نخود فرنگی کنسروی#هویج#سویا#
...
نظرات