عکس اسنک خرما و بیسکوییت
Kiani
۱۴۰
۹۰۵

اسنک خرما و بیسکوییت

۱۴ خرداد ۰
انگیزشی✌

باور محدود همان افکار تکراری است که باعث می شود تو به خواسته ات نرسی
به عبارتی خواسته ات را جذب نکنی
. باورهای منفی سبب به وجود آمدن افکار منفی می شوند افکار منفی سبب بوجود آمدن احساس منفی میگردند. احساس منفی سبب بوجود آمدن ارتعاش منفی می شود
که همه این ها سبب می شود
شما به خواسته های خود نرسید
پس تمام تلاشت رو بکن
تا افکار محدود کننده رو از بین ببری •••

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
✌✋

‎Open this link to join my WhatsApp Group: https://chat.whatsapp.com/CO5GsZbHfwLBPir0nf9R9i
لینک گروه چله ی حدیث کساء
🌱🌱🌱
...
نظرات