عکس خورشت بامیه با مرغ رژیمی
محبوبه عباسی
۲۷۱
۴.۶k

خورشت بامیه با مرغ رژیمی

۳۰ تیر ۰۰
سطحِ توقعتان را نسبت به آدمهاى اطرافتان،
بچسبانيد كفِ زمين!

كنار بياييد با خودتان،كه آدمها همين اند؛
قرار نيست هميشه مطابقِ ميلِ ما رفتار كنند.

بگرديد و آنهايى را كه كنارشان
خودِ واقعىِ تان هستيد پيدا كنيد!

آنهايى كه مجبور نيستيد كنارشان نقش بازى كنيد
كه مبادا فردا روزى برايتان مشکلی ایجاد کنند...

رها کنید و بگذرید از
تمامِ آنهايى که آزارتان می دهند.

باور كنيد هيچ چيز به اندازه ى رها کردن
به شما آرامش نمی دهد!


#محبوبه_عباسی
#خورشت_بامیه
...
نظرات