عکس نان و پنیر خانگی
محبوبه عباسی
۳۸۵
۵.۵k

نان و پنیر خانگی

۱۵ مرداد ۰۰
تفکر

هیتلر در جنگ جهانی دوم به تنها قشری که اجازه وارد شدن به جنگ را نداد معلمین بودند و دستور داد معلمین را در سنگرهای زیرزمینی محبوس کنند!

دلیلش را از او پرسیدند, او گفت: اگر در جنگ پیروز شویم برای جهانگشایی به آنها نیاز داریم
و اگر شکست بخوریم برای ساختن کشور به آنها نیاز داریم...

آینده نگری اش درست از آب درآمد و معلمان به خوبی موجب آبادانی آلمان شدند..


#محبوبه_عباسی
#نان_گیلانی
#پنیرخانگی
...
نظرات