عکس جوجه کباب زعفرانی
sedi
۵۸
۲.۳k

جوجه کباب زعفرانی

۳۰ آبان ۰


مهم نیست چه شکلی باشی ،

مهربانی

تو را تبدیل به زیباترین فرد در تمام دنیا میکند...

...
نظرات