عکس یلدا ۱۴۰۰?
پری خانم
۴۳۹
۱.۷k

یلدا ۱۴۰۰?

۱ دی ۰۰
من امشب تنها بودم با دخترم همسر عزیزم سر کار هستن راه دور ..خانوادم و پسرم هم رفتن عروسی 😉من و دخترم موندیم خونه و یک یلدای کوچولو گرفتیم برای خودمون🥰یلدای همتون مبارک عزیزان ..الهی تنتون سالم دلتون خوش باشه همیشه😍🥰
...