عکس یلدا ۱۴۰۰
کورد بانو
۲۱۵
۱.۹k

یلدا ۱۴۰۰

۲ دی ۰۰
یلدا پنج نفره مون


🍂آن شب ڪه پدر دست خالی به خانه بازگشت ، و مادر برای بچه هایش آنقدر از مضرات ماندن در صف میوه و خوردن آجیل های چرب و شب نخوابیهای بعد از خوردن هندوانه گفت تا بچه ها با هزاران ارزو در دل و مادربا چشمان اشک بار به خواب رفتند آن شب برای پدر بلندترین شب یلدابودآن شب که کارگر با دستان تاول زده دیر موقع به خانه برمیگشت اما پولی برای خرید نان نداشت آن شب بلندترین یلدای سال بودآ ن شب که زن متاهلی برای گرفتن خوراکی نسیه با پیشنهاد بی شرمانه بقالی رو به رو شدبلندترین شب سال بود 🍁هر کس درد دارد هرشبش یلداس
...
نظرات