عکس کوفته بوقلمون

کوفته بوقلمون

۱۶ بهمن ۰۰
خوشمزه بود .😄
من دیگه حال پیاز داغ درست کردن را نداشتم داخلش فقط الو گذاشتم😁.
...
نظرات