عکس زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ

۲۰ خرداد ۱
عکس ۳۳۱
سلام دوستان عزیز خوببن خوشین
به دخترم قول داده بثدم امتحاناتش تموم بشه میبرمش پاذک بانوان
امروز رفتیم پارک بانوان بسته بود به ناچار اومدیم پارک نزدیک خونمون
عکس دومی هم سماق پلو هست با دستور فرشته عزیز درست کردم خیلی خوشمزه شده بود دستت دردنکنه بانوو
پاپیون حذف کرد دوباره اینجا فرستادم دوست داشتم توی پیجم باشه
...