عکس عکس نوستالژی
ڪافه رویال ♬
۱۳۶
۱.۳k

عکس نوستالژی

۲۶ مرداد ۰۱
ببخشيد، یک سكه دوزاری داريد؟
میخواهم به گذشته ها, زنگ بزنم!
به آن روزهاي دور…
به دل های بزرگ،
به محل كار پدرم،
به جوانی مادرم،
به کوچه هاى كودكى،
به هم بازيهاى بچگى.
میخواهم زنگ بزنم به دوچرخۀ خسته ام
#چالش-عکس-نوستالژی-ستاره-جون-
#فالووووووووووو-کننننننننن-رفیققق
...
نظرات