عکس نوبرانه ی ‌ پاییز...

نوبرانه ی ‌ پاییز...

۲۷ شهریور ۰۱
دکتر سروش:

در جامعه ای که ایمان اجباری شود، ریا حرف اول را خواهد زد.
مراقب ایمان‌مان باشیم...!

حضرت حافظ:
ریا حلال شمارند و جام باده حرام
زهی طریقت و ملت زهی شریعت و کیش
...
نظرات