عکس پیراشکی گوشت
فهیمه.ش
۲۲۳
۷۱۱

پیراشکی گوشت

۱ آذر ۰۱
هزار کلمه بر جای خالیت ریختم اما پر نشد ؛ به گمانم جایت بینهایت خالیست ، بابا 🥀

🍃🖤🖤🖤🍃خداوندا پدر من ،پدران و مادران و عزیزان همه ی دوستانم رو بیامرز و مورد لطف و مرحمت خودت قرار بده ان شالله 💔 شادی روح همه شون صلوات .
...