عکس نان ارده و گردو

نان ارده و گردو

۱۴ بهمن ۰۱
💖💖 #انگیزشی

تا زمانی‌که "خودمان" را
دوست نداشته باشیم
و برای خود ارزشی قائل نباشیم
دیگران نمیتوانند
فراتر از خودمان با ما رفتار کنند
رفتار آنها آینه رفتار ما با "خودمان" است
پس به خودت احترام بگذار.

ممنونم از دوستان همیشه همراه😘ایام به کام دوستان عزیز🌹
...
نظرات