عکس هویج پلو با مرغ
آشپز بانو
۰
۱.۷k

هویج پلو با مرغ

۲۰ خرداد ۰۲
بانو؛
گاهی به خودت بیشتر احترام بگذار.
یک چای داغ بریز، داخل زیباترین استکان خانه،
یک دانه شیرینی هم بگذار کنارش
همراه یک آهنگ دلنشین
و به خودت بگو : بفرما… !
چایت سرد نشود…!

#هویج_پلو #هویج_پلو_مرغ #هویج_پلو_مجلسی
#هویج_پلو_خاص #هویج #پلو #مرغ #آشپزبانو #آشپز
...