عکس کوکی نیویورکی

کوکی نیویورکی

۲۱ مهر ۰۲
دل نیست کبوتر که چو برخاست، نشیند
از گوشۀ بامی که پریدیم، پریدیم...


#وحشی_بافقی
...
نظرات