عکس شیرینی نارگیلی زعفرانی
یمنا
۲۹
۷۹۹

شیرینی نارگیلی زعفرانی

۲۰ فروردین ۹۵
شیرینی نارگیلی زعفرانی که بعد پختش روش شهد ریختم واقعا خوشمزه بود.
زرده یک کیلو
شکر یک کیلو
نارگیل یک کیلو ۳۰۰گرم
زعفران کمی
زرده رو باشکر خوب میزنبد زعفران اضافه میکنید بعدش نارگیل.من نارگیلم درشت بود قیف نشد بزنم دراصل باید قیف بزنید.من با دست گرد کردم گذاشتم تو کاغذ بعدش گذاشتم تو فر حرارت۱۸۰
ازفرکه دراومد روش رو شهد بزنید.
شهدش گلاب و شکر و آب و زعفران.
دو پیمانه شکر
یه پیمانه گلاب
یه پیمانه آب
کمی زعفران
...
نظرات