عکس آش بلغور
غذااا
۴۹
۹۶۶

آش بلغور

۱۸ آذر ۹۵
سلام
آش بلغور با دستور پاپیون
فقط نمی دونم چرا آش بلغور پاپیون جان بلغور نداشت
من خودم اضافه کردم و سبزی هام هم کمی متفاوت بود
...
نظرات