عکس کرم خامه شکلاتی بدون نیازبه خامه
#خامه قنادی گرون شده وازطرف دیگه اکثرشون بی کیفیت شدن زوددفرمه میشن واونایی هم که حالامثلافرم گیری دارن چربی پالم بالایی دارن که برای سلامتی مضرهستندوحالاشماهم هوس کردی یه کیک خامه ای فول شکلاتی درست کنی!!!
خوب دیگه مشکل حل شداینم یک کرم خامه شکلاتی راحت وخوشمزه بدون نگرانی،دفرمه شدن وچربی زیادوارزون قیمت ازهمه مهمترباموادکاملادردسترس همه که مناسب،فیلینگ گذاری،کاورکشی وحتی ماسوره زنی هم هست ومیتونی دردورنگ سفیدوقهوه ای هم درستش کنی وباخیال راحت یک کیک خامه کشی شده درست کنید.😍🤩🥰
...
مواد لازم

کرم خامه شکلاتی بدون نیازبه خامه

۸
مواد اصلی
آرد سفید قنادی
۲ قاشق غذا خوری
پودر نشاسته ذرت
۲ قاشق غذا خوری
شکر
۵ قاشق غذا خوری
وانیل
یک دوم قاشق چای خوری
شیر
۲ لیوان
شکلات تخته ای
۱٠٠ گرم
کلمات کلیدی

کرم خامه شکلاتی بدون نیازبه خامه

خامه کرم خامه
طرز تهیه

کرم خامه شکلاتی بدون نیازبه خامه

درجه سختی
زمان تهیه ۱۵
دقیقه
زمان پخت ۱۵
دقیقه
۱
همه موادخشک رابه غیرازشکلات درون یک ظرف نچسب مناسب مثل شیرجوش یاقابلمه کوچک بریزیدومخلوط کنید تایکدست شوندسپس دولیوان شیرراکم کم اضافه کنید ودرحین اضافه کردن موادرامخلوط کنید تا آردها وشکر در شیرحل شوندوگلوله ای درشیرنباشد.
۲
سپس ظرف حاوی موادراروی یک شعله کوچک قراردهید وباحرارت متوسط شروع به هم زدن مداوم کنیدتاشیرداغ شود.هنگامیکه ازاطراف ظرف شیرشروع به جوشیدن کرد وشماریزجوشهارادیدیدشعله راکم کنیدو۱٠٠گرم شکلات را اضافه کنیدوبه هم زدن موادادامه دهیدتاکاملاغلیظ شود.
۳
وقتی غلظت موادزیادشدودیگرحالت نرم وآبکی نداشت کمی سفت ترازفرنی ازروی حرارت برداریدوبازهم کمی دیگر هم بزنیدوبگذاریددردمای آشپزخانه تاخنک شوند.فقط هرازگاهی هم بزنیدتارویه نبندد.
۴
پس ازخنک شدن چندثانیه باهمزن برقی مواد رابزنید تا کاملایکدست وفرم گرفته شوند.چندثانیه کوتاه برای زدن کافی میباشدوقتی ردپره های همزن روی کرم باقی ماند همزدن رامتوقف کنیدوکرم خامه خانگی ماآماده مصرف میباشد.
۵
ازاین کرم خامه برای فیلنگ گذاری کیک به همراه موز و گردومیتوانیداستفاده کنید.برای کاورکشی نیزمناسب است ومیتوانیدکل کیک رابااین کرم مثل خامه کاورکشی کنید وهمچنین قابلیت ماسوره زنی هم دارد.همانطورکه درعکس مشاهده میکنیدمن رزت وشکوفه زدم .
۶
قابلیت ماندگاری تایکهفته دریخچال میباشدبدون اینکه کرم خامه شل شودیاماسوره زنیهادفرمه شوند. برای داشتن کرم خامه سفیدفقط کافیست ازشکلات تخته ای یاسکه ای سفیداستفاده کنیدالبته رنگ کرم مایل به شیری یاشکری میشودولی طعم مناسبی دارد. امیدوارم این دستوربرای شماعزیزان مفیدوسودمندباشد. ان شاءالله که درست کنیدوموردپسندتان واقع شود.اگرازاین دستورراضی بودیدبرای سلامتی وتعجیل درفرج آقاامام زمان (عج)صلواتی ذکرکنید.سپاسگزارم .
سایر نکات

کرم خامه شکلاتی بدون نیازبه خامه

برای آردحتماازنوع سفیدقنادی استفاده کنید .
پودرنشاسته ذرت سفیدرنگ ونرم است ومثل بیکینگ پودرسبک میباشد آن راازلوازم قنادی فروشیهامیتوانیدتهیه کنید.
استفاده ازنشاسته ذرت بهترازنشاسته گندم میباشدچون درآخرکرم نرمتروسبکتری خواهیدداشت که ازلحاظ کیفیت وطعم بیشتربه خامه شباهت داردتاکرمی که بانشاسته گندم درست شود.
برای شکربهتراست ازشکردانه ریزاستفاده کنید.
پودرشکریاپودرقندراجایگزین شکرنکنید.
فقط اگرخواستیدکرم قهوه ای درست کنیدمیتوانیدازشکرقهوه ای هم استفاده کنید.ولی درکل استفاده ازشکرسفیددانه ریزبرای تهیه این کرم خامه مناسبتراست .
دراین دستوروانیل قابل حذف است .اگروانیل راحذف کردیدطعم کرم مثل کرم شیری میشودولی باوانیل طعم کرم شیری وانیلی خواهیدداشت.
درصورت استفاده ازوانیل معمولی (وانیل خرسی)فقط یک دوم قاشق چایخوری استفاده کنیدولی وانیل شکری رامیتوانیدتا۵گرم هم استفاده کنید.بسته به ذائقه وسلیقه خودتان قابلیت کم وزیادکردن دارد.
برای شیربهتراست ازنوع پرچرب استفاده کنید.
اگرازشکلات شیری استفاده کردیدرنگ کرم خامه شماقهوه ای روشن میشودودرصورت استفاده ازشکلات تلخ رنگ کرم خامه قهوه ای تیره پیدامیکندوبرای داشتن کرم خامه سفیدرنگ بایدازشکلات تخته ای یاسکه ای سفیداستفاده کنید.
شکلات تخته ای یاسکه ای نوع کارات یاسوربن خیلی بهترازبرندهای دیگراست.
اگرموادتان زیادروی حرارت ماندوسفت شدمیتوانیدازمقداری کره برای نرم کردن آن کمک بگیریدالبته به مقدارکم فقط تا۲٠گرم مجازهستیدوکم کم اضافه کنیدتابه نرمی دلخواه برسید.
بهتراست موقع جوشیدن موادبه محض اینکه غلظت پیداکردازروی حرارت برداریدچون پس ازسردشدن موادسفت ترمیشوند.
کیکی راکه بااین کرم خامه کشی میکنیدبهتراست چندین ساعت دریخچال استراحت دهیدوبعدسروکنیدتابه اصطلاح کیک وکرم جابیفتاند.
تلاش کردم تمام نکات مهم رابنویسم ولی اگربازهم درموردی سوالی داشتیددرکامنت زیردستوربنویسیدحتماوباکمال میل پاسخگو خواهم بود.
به امیدرضایتمندی شماعزیزان .نوش جان
نظرات دستور پخت

کرم خامه شکلاتی بدون نیازبه خامه