عکس خورش آلو زرشک با مرغ ‏

خورش آلو زرشک با مرغ ‏

۱۳ اسفند ۹۶
اولین بار برای دوستام که مهمونم بودند درست کردم و یه مزه ملس و خوشمزه ای داشت جای همه شما دوستان پاپیونی خالی
...
نظرات