عکس سالاد کلم و انار
نیکا
۲۱
۹۱۲

سالاد کلم و انار

۱۵ آبان ۹۷
گاهی ، کسانی دشمنت می شوند ، که بهترین خاطرات را با آنها داشتی ،
کسانی که روزی عزیزترینت بودند و عزیزترینشان بودی .
جوری در سخت ترین شرایط ، زیرِ پای تو را خالی می کنند ، که ناباورانه زمین می خوری ، بغض می کنی ، نا امید می شوی و از آرزوهایت دست می کشی .
دقیقا همانجاست که می فهمی ؛ هیچ شانه ای ، ارزشِ تکیه دادن ندارد !
که هیچ کس لایقِ اعتماد نیست !
که دنیا همین است و هر کار هم که کنی ، هیچ کس ، بخاطرِ خودت ، تو را نخواهد خواست .
دقیقا در همان نقطه از زندگی است که یاد می گیری ؛ قوی تر باشی ، به خودت تکیه کنی و امن ترین پناهگاهِ خودت باشی .
موفقیت های بزرگ ، زاده ی محدودیت و شکست هایِ عمیق اند
زاده ی ضربه هایی که دردشان تا همیشه با تو خواهد ماند .
تسلیم نشو ، کنار نکش ، تو "خودت" را داری !
تو خودت را ... "باور" داری !!
چیزی که خیلی ها بلد نیستند ...
چیزی که خیلی ها ندارند !

#نرگس_صرافیان_طوفان

─┅─═इई 🍁🍂🍁ईइ═─┅─
...
نظرات