عکس آش دوغ
محبوبه عباسی
۵۲
۱.۹k

آش دوغ

۱۶ فروردین ۹۹
آش دوغ خوشمزه دستپخت زنداداش جان که زحمت کشیدند و برای ما درست کردند .
دستت طلا عزیزم
خیلی لطف کردی...
...
نظرات