عکس کوفته ریزه مرغ و گردو
منیژه
۴۸
۱.۷k

کوفته ریزه مرغ و گردو

۵ تیر ۹۹
🌺خوشبختی
زمانیست کہ وجودت
🌺ارمغان آرامش برای دیگران باشد

هرزمان احساس کردی
🌺دیگران درکنارت آرامش دارند
بدان کہ خوشبختی

🌺چون خودت آرامی
کہ میتوانی دیگران را آرام کنی

تقدیم بہ شما
🌺اعضای محترم
با یڪ دنیا
🌺 محبت....
بهترینها...
🌺رو براتون آرزو میڪنم..
لحظاهاتون زیبا🌺
...
نظرات