عکس چیپس خانگی
مه یاس
۳۴۶
۸۳۴

چیپس خانگی

۲۴ تیر ۹۹
#قرارگروهی
با تاخیر
ببخشید دیگه با تاخیر شد.من گوشیم خرابه،فقط میتونم شبا با گوشی همسری بیام.اینم نصف شبه که دارم ارسال میکنم.ساعت ۳:۱۶ دقیقه بامداد
...
نظرات