عکس ناگت مرغ
کافه عصرونه
۲۰
۱.۸k

ناگت مرغ

۲۹ دی ۹۹
ابتدا فكر ميكردم شايد يک اتفاق ساده باشد،تا اينكه بعد از او هيچ اتفاق ديگری در من رخ نداد.
#آنا_گاوالدا
...
نظرات