عکس حلوای شیر
leila sadri
۲۶۸
۲.۴k

حلوای شیر

۲۴ بهمن ۹۹
این حلوا ها رو برای مادرم درست کردم خیرات ببرم امامزاده اما
اما وقتی شب جمعه رفتم اونجا دیدم در امامزاده بسته هست حتی در حیاطش ، خیلی دلم رو غصه گرفت ، غصه از اینکه چقدر انسان های امروز ، غریب و بی پناه شدن
خلاصه تو راه برگشت پخش کردم بیشترش رو بین خانم هایی که تو صف نانوایی ایستاده بودن
دوستان اگر زحمتی نیست یه صلواتی برای مادرم بفرستین
...
نظرات