عکس مانتی
منیژه
۴۱
۲.۲k

مانتی

۲۴ فروردین ۰۰
🌸🍃‍ تقدیم به
🌸🍃همه دوستان خوبم
🌸🍃که در این روز زیبا
🌸🍃به پیشواز
🌸🍃ماه مبارک رمضان رفتند
🌸🍃ما را از دعای خیرتون
🌸🍃بی نصیب نفرماييد
🌸🍃طاعات و عبادات شما قبول حق
...
نظرات