عکس ترشی مخلوط خونگی
sedi
۱۷۶
۳k

ترشی مخلوط خونگی

۳ خرداد ۰۲
تا حالا توجه کردید که خیلی از بحثای بین آدما از سر دوست داشتنه؟
خیلی وقتا آدما بحث می‌کنن چون دوست ندارن رابطه‌شون خراب بشه. دعوا می‌کنن چون نمی‌خوان طرف مقابل از چشمشون بیفته و اهمیت نداشته باشه!
وگرنه خیلیا حتی ارزش بحث کردن هم ندارن. آره؛ یه موقع‌هایی بحث کردن یعنی دوستت دارم...
😉😉😉😉
...
نظرات