عکس خورش آلو زرشک با مرغ
hadis-soltani
۰
۴k

خورش آلو زرشک با مرغ

۳۰ تیر ۰۲
همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی
#فصیح‌_الزمان_شیرازی

...