عکس خورش قیمه
کیمیا
۱
۶۰

خورش قیمه

۴ دی ۹۳
سعی کنین به غذاهاتون یک بار به اندازه لازم آب بریزین چون دوباره ریختن مزه اصلیشو از بین میبره
...
نظرات