عکس کوفته جنوبی
mamane2nini
۴۸
۶۴۵

کوفته جنوبی

۲۱ فروردین ۹۵
کوفته تبریزی.چون این قسمتو نداشت پاپیون، از قسمت کوفته جنوبی فرستادم.
خییییلی عالی و خوشمزه شده بود و مهمونام خییلی خوششون اومده بود
...
نظرات