عکس سیب زمینی تنوری آکاردئونی
زمان پخت راخودتان تجربه کنید.بعضی ازسیب زمینی هازودترمیپزندوبعضی دیرتر.
اگرمفیدواقع شدبرای سلامتی آقاصاحب عصر(عج)صلوات بفرستید.
...
مواد لازم

سیب زمینی تنوری آکاردئونی

۴
مواد اصلی
سیب زمینی
۴ عدد
روغن زیتون
به مقدار لازم
پودر آویشن
به مقدار لازم
نمک و فلفل
به مقدار لازم
پنیر پیتزا
به مقدار لازم
کلمات کلیدی

سیب زمینی تنوری آکاردئونی

طرز تهیه

سیب زمینی تنوری آکاردئونی

درجه سختی
زمان تهیه ۱۰
دقیقه
زمان پخت ۸۰
دقیقه
۱
سیب زمینی هاراتمیزبشویید
۲
دوتاقاشق یاچوب بستنی گردبرروی تخته قراردهیدوسیب زمینی رابین دوتاقاشق بگذاریدوخیلی بااحتیاط برش های منظم بزنید.چاقوبه قاشق رسیدبیشترفشارندهید.بایدقسمت پایین سیب زمینی هابه هم وصل باشد
۳
یک قابلمه ای که تمام سیب زمینی هادرآن جاشودراآب کرده و منتظر بمانیدتاجوش بیاید.سیب زمینی هارابااحتیاط داخل آب بگذاریدوبه مدت ۱۰الی ۱۵ دقیقه بجوشد
۴
سیب زمینی هاراروی پارچه گذاشته تاآبش خارج شود
۵
روغن زیتون رالابه لای سیب زمینی هاریخته یاباقلموی تمیز چرب کنید
۶
درصورت تمایل کمی نمک وفلفل رالابه لای سیب زمینی هابریزید
۷
سیب زمینی هارابه سینی فرانتقال دهیدبه مدت ۸۰دقیقه درفرگرم اجازه دهیدبپزد.بسته به نوع بافت سیب زمینی وحرارت فرزمان بیشتریاکمترمیشود.
۸
درآخرمیتوانید لابه لای سیب زمینی هاروباپنیرپیتزاپرکنیدوکمی گریل نمایید
۹
کمی نعنا یاپودرآویشن روی سیب زمینی هابریزید . باسس کچاب میل نمایید
سایر نکات

سیب زمینی تنوری آکاردئونی

اگربافت سیب زمینی سخت است 10الی 15 دقیقه آبپزنمایید.خیلی طولانی آبپزشودبرشهایتان به هم میریزد.
باحرارت پایین درفربپزید.
کسانی که فرندارند؛
میتوانیددرقابلمه ای که به انداره ی یک بند انگشت ازنمک پوشیده شده است سیب زمینی هارابپزید.
(قابلمه ای خشک رابه مقداریک بندانگشت سنگ نمک پودرشده بریزیدوسیب زمینی هاراداخل آن قراردهیدوبه مدت 2 ساعت بپزد.)
لطفااگرتجربه کردیدعکس راازهمین قسمت دستورپخت بفرستیدوتجربه هایتان رابادوستانتان به اشتراک بگذارید
نظرات دستور پخت

سیب زمینی تنوری آکاردئونی