عکس سوپ دال عدس
Nasrin khanum
۲۷
۴۹۳

سوپ دال عدس

۶ آبان ۰۰
با دستور زیر پست یکی از کاربرا
دیدم دستور راحتیه، و سوپ خوش طعمی هم شد 😋
https://sarashpazpapion.com/picture/6089598da87f71ef0e9a76eec729e572
...
نظرات