عکس خاگینه قاشقی
قیقاناخ
ناهید اقا رضا
۱۶۸
۲۵۰

خاگینه قاشقی قیقاناخ

۲۱ فروردین ۰۱
لانگ دیستنس اینجوریه که
حتی پشت چت یا کال کلی میخندی و خوشحالی ولی وقتی قطع میکنی یه نگاه به اطرافت میندازی و نبود اون آدمو با تمام وجود احساس میکنی و انگار برای یک لحظه به غمگین ترین خوشحال جهان تبدیل میشی...

🥀››
#خاگینه
#خاگینه_قاشقی
#قیقاناخ
#رمضان_۱۴۰۱
...
نظرات