عکس بامیه خانگی
aysssel
۸۵
۲.۳k

بامیه خانگی

۳۱ فروردین ۰۱
ورق بزن🥰
بامیه درست کردم عالی😍👌
پر شیره و ترد😋
جاتون سبز💚

دستوربامیه
https://sarashpazpapion.com/recipe/d0c65a91eb001df2179afd90b20eb3c8

دستور شربت بار
https://sarashpazpapion.com/recipe/39f1f34bde7e9109d1f4e3541b8b678f

#بامیه #ماه_رمضان #بازاری #خانگی #زولبیا #شربت_بار
...
نظرات