عکس ڪیـڪ בو رنـگ♬
ڪافه رویال ♬
۳۱
۱.۱k

ڪیـڪ בو رنـگ♬

۲۳ تیر ۰۱
اینارو‌یادت‌باشه:👩🏻‍🍳🍓
𖧷 ----------------------- 𖧷
"از‌هیچکس‌هچی‌بعید‌نیست❤️🥡⿻◖
"به‌موقع‌حرف‌بزن🌪🦋⿻◖
"از‌وسایلات‌درست‌مراقبت‌کن🥤🧡⿻◖
"ازهیچکس‌هیچی‌انتظار‌نداشته‌باش🌿🦋⿻◖
"همیشه‌ظاهرت‌مرتب‌باشه🥣💛⿻◖
"همیشه‌به‌قولت‌عمل‌کن🍓🚕⿻◖
"از‌برنامه‌هات‌به‌کسی‌نگو🌸🥑⿻◖
"توسکوت‌تلاش‌کن🙇🏻‍♀♥️⿻◖
‌‌⊱⋅─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─⋅⊰
#انگیزشی🌸🌿
...
نظرات