عکس کوکی شکلاتی

کوکی شکلاتی

۱۲ مرداد ۰۱
#چالش_تم_مشکی

کلمات لباس مشکی پوشیده اند گویند،مشکی رنگ عشق است گویم از مشکی بالاتر رنگی نیست روزگار مشکی ما را کدام دست با قلم مو مشکی کرده است
...
نظرات