عکس کیک خیس شکلاتی

کیک خیس شکلاتی

۳۱ مرداد ۰۱

امروز میخواهم با تو سخن بگویم:

با تو، مادری که مظهر معنویت و عبودیتی و همیشه در تکاپوی راهی برای رسیدن به اوج این معنویت...🦋🦋🦋

از غم و غصه ی درون قلبت آگاهم؛ در آن لحظه که صدای اذان گوش جانت را می نوازد و تا میخواهی نیت نماز نمایی صدای گریه ی نوزادت در سرت می پیچد و آتش بر احساس مادرانه ات میزند و تو، در دو راهی وظیفه ی مادری و وظیفه ی بندگی ات می مانی...

آرام باش و مضطرب نشو... 😌

عبادت باید برای بندگی باشد و اوج بندگی برای مادر، در آن لحظه ایست که باید از خودت بگذری و احساس شخصی خودت را فدای خواست خدا نمایی...

و خواست خدا در این لحظه، اجابت گریه های نوزادی است که خدا تو را واسطه ی رزق و نزول رحمتش قرار داده 🌧

معنویت برای تو چیزی خارج از دایره ی مادری ات نیست

پس وضو بگیر و نیت عبادت نما و مادری کن و نور معنویت را روز به روز بیشتر بر قلبت بتابان و خدا را بخاطر این مقام والا شاکر باش:

الحمدلله رب العالمین
...
نظرات