عکس صبحانه تایم
ڪافه رویال ♬
۲۳۶
۱.۴k

صبحانه تایم

۲۲ شهریور ۰۱

دنیا این روزا حال خوشی نداره مثل دل ما میمونه دلش پره
از درد و سختی ، از اتفاق های بدی که تمومی نداره ولی با چیزای
کوچیک دل خودت و دنیارو خوش نگه دار ، برا دلت بنواز برا دلت بخون
هرکار کوچیکی که فک میکنی دلتو خوش میکنه انجام بده
گاهی برا دلت برقص شاید دل دنیا هم شاد کردی با رقصت
میدونی چیه ؟ دنیا به حال منو تو نگاه میکنه که
حالش خوب نیس که دلش گرفته و ناراحته
انگار خبر از حال ما داره انگار باهامون صحبت میکنه ولی
تو نذار دل خودت و دنیا گرفته بمونه، با کارای کوچیک
حالتو خوب کن نزار دنیا به ساز ناکوکت برقصه بزار به حال خوشت
برقصه کوک باش مثل یک ساز خوش نوا
...
نظرات