عکس نذری امام علی (ع)
معصومه74
۱۰۷
۶۸۰

نذری امام علی (ع)

۲۵ فروردین ۰۲
نون اسفناج خدا قبول کنه روز بیست و سوم ماه رمضان
ب شرط لیاقت دعا گویتان بودم
...