عکس روزمرگی_خوشمزه گی

روزمرگی_خوشمزه گی

۲۴ اسفند ۰۲
وقتی می گویید “من خیلی دست و پا چلفتی هستم”، دست و پا چلفتی بودن به دنبال شما می آید. یا می گویید “من خیلی پیر هستم.” چین و چروک ها به دنبال شما می آیند.  زمانی که می گویید “من خیلی اضافه وزن دارم.” کالری ها به دنبال شما می آیند.

انگار شما همه اینها را دعوت می کنید که به دنبال شما بیایند، دعوت نامه ای به آن می دهید، در را برایشان باز می کنید و به آن اجازه می دهید در زندگی شما حضور داشته باشد.

شما می توانید «من قدرت هستم» را انتخاب کنید. وقتی در پی سپری کردن روز هستید و می گویید “من مبارک هستم”، برکات به دنبال شما می آیند. وقتی با خودتان تکرار می کنید “من با استعداد هستم.” استعداد به دنبال شما می آید.

ممکن است احساس خوبی نداشته باشید، اما وقتی می گویید “من سالم هستم”، سلامتی شروع به حرکت در مسیر شما می کند و در نهایت وقتی می گویید “من قوی هستم” قدرت، شروع به ردیابی شما می کند.

شما آن چیزها را به زندگی خود دعوت می کنید که روزانه با خودتان تکرار می کنید.

#جول_اوستین

...
نظرات