عکس دمپختک

دمپختک

۳ خرداد ۹۷
نـــه بــاران مــی خـــواهــم
ونـــه در ارزوی کـــویــــرم...
دلـــم،
تنــها تــــو را مــــی خـــواهـــد
کـــه بـــارانـی هســـتی در کـــویــــرِ تنــهایــی هــایـــم!
...
نظرات