عکس ته چین مرغ

ته چین مرغ

۷ مهر ۹۷
نظرات
سایر کاربران
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
بهبهانی هستم فرودین ماهی وعاشق آشپزی
از بچگی اموختم که خدا عشق است و عشق تنها خداست.
من همون کاربر علی احسان وکوثر هستم و دارای بیش از ده مدرک بین الملی ولی چیکارکنم که نشد روی کاربر خودم باشم
کاربر فعال سرآشپز پاپیون