عکس کیک اسفنجی
کافه عصرونه
۴۰
۲.۳k

کیک اسفنجی

۱۱ بهمن ۰
عشق
راهی ست برای بازگشت به خانه
بعد از کار
بعد از جنگ
بعد از زندان
بعد از سفر
بعد از ...
من فکر میکنم
فقط عشق می تواند
پایان رنج ها باشد
به همین خاطر
همیشه آوازهای عاشقانه می خوانم
من همان سربازم
که در وسط میدان جنگ
محبوبش را فراموش نکرده است.
#رسول_يونان
...
نظرات