عکس آش رشته
*مهسا_تبریز*
۱.۲k
۱k

آش رشته

۱۵ بهمن ۰۰
🌹پویش لیله الرغائب🌹
#افطار
خوبی را آرزو می کنم …
برای آنهایی که
با تمام بدی هایی که دیدند
یاد نگرفتند بد باشند
...
نظرات