عکس حلوا آجیلی
ﻧﺠﻮا
۱۰
۴۰۷

حلوا آجیلی

۲۵ فروردین ۹۶
آیا این شیرینی خوشمزه حلوا آجیلی است؟؟؟
خیر...شعریه هستن ایشون.
من ک هرچه گشتم شعریه پیدا نکردم دیگه ازین قسمت فرستادم....
دسری بسیار راحت و آسون و بسیارتر لذیذ و دلچسب و خوشمزه....
#خوشمزه#شعریه#زیبا#حلوا#آجیلی#تزئین#دلچسب#نجوا
...
نظرات