عکس خورشت فسنجان
ثمین خانوم
۱.۱k
۱.۴k

خورشت فسنجان

۲۶ شهریور ۰۰
با همه ایرادهاش دوس داشتم تو پیجم باشه 😍

اگ عمری بود دفه بعد حتما بهترشو درست میکنم 🥰

۲۵شهریور۱۴۰۰
...
نظرات