عکس کیک شکلاتی ساده
Nava
۸۹
۳۱۲

کیک شکلاتی ساده

۹ اردیبهشت ۱
امروز آرزوهایت را بہ سبزترین هدفـ‌هایت
گرھ بزن ! سبزھ‌ هاۍ امید را کھ در زمین
روزمرگـےهایت جوانہ‌زدھ ! گرھ‌بزن لبخند
هاۍگرمتـ رابہ شادۍ دوستـ‌داشتنـے هایت
جانمـ(: بگذار دنیاۍ قشنگت هر روز بیشتر
بہ نفس ڪشیدن تو افتخار کند . .🌱🌸!'
...
نظرات