عکس اسپاگتی ایتالیایی
عمه خانوم
۸۹
۶۹۹

اسپاگتی ایتالیایی

۲۵ آذر ۹۸
آن هایی که میروند وطن فروش نیستند.
آن هایی که می مانند عقب مانده نیستند.
آن هایی که میروند،نمی روند آن طرف که مشروب بخورند.
آن هایی که می مانند نمانده اند که دینشان را حفظ کنند.
آن هایی که می روند یک ماه مانده به رفتنشان غمگین می‌شوند.
یک هفته مانده می گریند و یک روز مانده به این فکر می‌کنند که ای کاش وطن جایی برای ماندن بود.
و آن هایی که می مانند،می مانند تا وطن را جایی برای ماندن کنند.
...
نظرات